Wady wymowy - Strona logopedy SP2 Zakopane

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wady wymowy

Wady wymowy najczęściej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to*:

SYGMATYZM - nieprawidłowa wymowa głosek: [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź] lub ich brak.
SYGMATYZM MIĘDZYZĘBOWY (seplenienie międzyzębowe) - podczas artykulacji głosek  [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź] czubek języka wsuwa się między zęby górne a dolne.

ROTACYZM - nieprawidłowa wymowa głoski [r] lub jej brak.

LAMBDACYZM - nieprawiłowa wymowa głoski [l] lub jej brak.

KAPPACYZM I GAMMACYZM - trudności w wymowie głosek [k] i [g].

MOWA BEZDŹWIĘCZNA - trudności w realizowaniu głosek dźwięcznych (oprócz samogłosek oraz spółgłosek: l, r, ł, m, n, ń, j). 
Najczęściej dziecko zastępuje głoski dźwięczne ich bezdźwięcznymi odpowiednikami:
[p-b, d-t, g-k, dz-c, dż-cz, dź-ć, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś].

DEFORMACJE GŁOSEK [T, D, N] - mam tu na myśli realizację tych głosek z czubkiem języka wsuniętym między zęby górne a dolne.*Na podstawie: *E. Czaplewska, Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, 
red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 65-120.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego