Rozwój mowy dziecka - Strona logopedy SP2 Zakopane

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozwój mowy dziecka

Idąc za Ewą Czaplewską* przyjmuję, że rozwój mowy dziecka przebiega w następujący sposób:

Niemowlę: posługuje się różnymi dźwiękami samogłoskowymi, przede wszystkim [a, e] 
oraz dźwiękami, które nie należą do systemu dźwiękowego języka polskiego. Występują głoski: [m, b, t, d]. 

Dziecko roczne i dwuletnie: Wymawia już wszystkie samogłoski ustne: [a, e, o, u, i, y] oraz spółgłoski: [p, b, t, d, k, g, m, n, ń].

Trzylatek: Prawidłowo realizuje także spółgłoski: [l, ł, ś, ź, ć, dź, f, w, ch].

Czterolatek: Poprawnie wymawia samogłoski nosowe [ę, ą] oraz spółgłoski [s, z, c, dz].

Pięciolatek: Realizuje także szereg szumiący: [sz, ż, cz, dż].

Sześciolatek: Powinien wymawiać głoskę [r].


*E. Czaplewska, Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, 
S. Milewski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 65-120.


Opóźnienia w osiąganiu kolejnych stadiów rozwoju mowy
nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole 
powinno prawidłowo realizować wszystkie głoski.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego