Co to jest terapia logopedyczna? - Strona logopedy SP2 Zakopane

Idź do spisu treści

Menu główne:

Co to jest terapia logopedyczna?

T e r a p i a  l o g o p e d y c z n a (...) obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń porozumiewania się (...). Oddziaływania te mają na celu:
- usuwanie zaburzeń mowy;
- przywracanie mowy w przypadku jej utraty;
- nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
- wyrównanie opóźnienia rozwoju mowy;
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;
- likwidację przyczyn i skutków (...) zaburzeń mowy. 
G. Jastrzębowska, O. Pelc-Pękala, Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń komunikacji u dzieci [w:] 
Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 2003, s.326.

Terapią logopedyczną są zatem wszystkie czynności logopedy, rodziców i uczniów, które przyczyniają się do usunięcia zakłóceń komunikacyjnych.

Autorki jako główne zasady terapii logopedycznej wymieniają:
1. Zasadę wczesnego rozpoczynania terapii;
2. Zasadę indywidualizacji;
3. Zasadę wykorzystywania w procesie terapii wszelkich możliwości pacjenta;
4. Zasada kompleksowego oddziaływania;
5. Zasada aktywnego i świadomego udziału;
6. Zasada współpracy z najbliższym otoczeniem;
7. Zasada systematyczności;
8. Zasada stopniowania trudności.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego